”Fremgangen rimer særdeles godt med byrådets ambition om, at vi både skal være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Derudover er jeg tilfreds med, at vi nu er placeret i samme felt som de øvrige nordsjællandske kommuner”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen i en kommentar til DI’s måling.

”Som formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget glæder jeg mig over, at vores indsats rettet mod erhvervslivet virker og at denne måling bekræfter vores egne undersøgelser af virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsservice og sagsbehandling”, siger Thomas Elgaard, og fortsætter:

”De seneste år har vi brugt mange kræfter på at strømline vores erhvervsservice, fx på miljøområdet og ved byggesager. Vi har derudover arbejdet målrettet på at udbygge den løbende dialog med virksomhederne, bl.a. gennem en række virksomhedsbesøg samt vores årlige erhvervskonference, hvor alle virksomheder er velkomne”.

Årets erhvervskonference afholdes den 23. november på rådhuset.

Annoncering med praktiske oplysninger følger i november.

Billedtekst: Repræsentanter for kommunen besøger jævnligt virksomheder i kommunen. Her ses bl.a. borgmester og udvalgsformand på besøg hos gazelle-virksomheden Focus Lighting A/S i Kokkedal, hvor direktør Peter Olivarius og markedsføringschef Bente Riis viste rundt.Fra Fredensborg Erhvervsforening deltog Christian Schubert.