Alle kan være med til at bestemme, hvem der den 28. maj skal belønnes med Coloplasts og Kulturelt Samråds integrationspris på 10.000 kr.

 

Kom og vær med i en helt særlig oplevelse i Fredensborg by torsdag den 31. marts. Vi ønsker Regentparret en dejlig sommer på Fredensborg Slot med fakkeltog fra Fredensborg Station til Fredensborg Slot.

Søndag den 27. marts er der køreplanskift for tre busser i Fredensborg. Det drejer sig om buslinje 374, 375R og 384.

Lørdag den 2. april kan du møde to byggesagsbehandlere fra kommunen hos Fog Trælast og Byggecenter i Fredensborg. 

Frivilligcenter Fredensborg har sammen med 45 foreninger inden for det sociale, humanitære og integrationsfremmende område taget initiativ til at holde et folkemøde om relationer og engagement mennesker imellem.

Frivilligcenter Fredensborg indkalder til generalforsamling for Centrets medlemmer, tirsdag den 26. april kl. 18.00 til 21.30. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Cafe Vendepunktet er et sted for ledige, sygemeldte, førtidspensionister, personer i fleksjob eller skånejob, som har brug for at få nye input i hverdagen og mødes med ligestillede. Foreningen har haft god succes med at hjælpe andre videre i deres arbejdsforløb, og der er afholdt velbesøgte foredrag.

Eleverne i Fredensborg Kommunes folkeskoler får flotte karakterer i deres afgangsprøver.

Men der er fortsat for mange unge i kommunen, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.


Fritids- og Idrætsudvalget blev den 3. marts enige om grundlaget for den fremtidige styring, drift og udvikling af Nivå Havn. Det er udvalgsformand Per Frost Henriksen tilfreds med.

Velbesøgt generalforsamling i Hørsholm Sognegård

Røde Kors Hørsholm har afholdt den årlige ordinære generalforsamling i Hørsholm Sognegård med gode indlæg om Røde Kors syv principper ved Preben Søgaard fra Røde Kors landskontor.

Landsbyggefonden har godkendt første fase af ansøgningsprocessen hen i mod en ny 4 årig boligsocial helhedsplan for Kokkedal 2017-2020.

Når en flygtning kommer til Fredensborg Kommune, skal kommunen finde en permanent bolig til flygtningen. Indtil da bor flygtningen i en af kommunens midlertidige indkvarteringer.


Børnene i Fredensborg får den 10. april en ny legeskulptur midt i byen.

Skulpturen er midlertidig og det første skridt i projektet ”Leg,Læring og Legender – en kongelig slotslegeplads”.