Seniorsejlerne i Sejlklubben Esrum Sø er nu klar til en ny sæson .

Det bliver 11. gang sejlerne tørner ud.

I samarbejde med Nordsjællands Park og Vej og Fredensborg Handels- og Håndværkerforening udskifter Fredensborg Kommune de nuværende 12 skraldespande i Fredensborg By med 3 nye, bedre og større såkaldte BIGBelly skraldespande.

 

Regeringen og dens støttepartier har vedtaget at indføre et omprioriteringsbidrag, som medfører en grundlæggende helt ny måde at styre landets økonomi på, der reelt set bringer kommunernes selvstyre i fare, skriver De faglige organisationer i en pressemeddelelse og opfordre til at møde opforan Fredensborg Rådhus torsdag den 12. maj 2016.

Socialdemokraterne i Fredensborg Kredsen fejrer 1. maj fra kl 9:00 i Kokkedal, hvor Medborgerhuset Egedal danner rammen om festlighederne.

Find vej i Knurrenborg Vang – smagsprøven på orientering, hvor hele familien kan deltage og dyste sammen – er nu blevet opgraderet med både pæle, klippetænger og mobilquiz!

 

Alle kan være med til at bestemme, hvem der den 28. maj skal belønnes med Coloplasts og Kulturelt Samråds integrationspris på 10.000 kr.

 

Kom og vær med i en helt særlig oplevelse i Fredensborg by torsdag den 31. marts. Vi ønsker Regentparret en dejlig sommer på Fredensborg Slot med fakkeltog fra Fredensborg Station til Fredensborg Slot.

Søndag den 27. marts er der køreplanskift for tre busser i Fredensborg. Det drejer sig om buslinje 374, 375R og 384.

Lørdag den 2. april kan du møde to byggesagsbehandlere fra kommunen hos Fog Trælast og Byggecenter i Fredensborg. 

Frivilligcenter Fredensborg har sammen med 45 foreninger inden for det sociale, humanitære og integrationsfremmende område taget initiativ til at holde et folkemøde om relationer og engagement mennesker imellem.

Frivilligcenter Fredensborg indkalder til generalforsamling for Centrets medlemmer, tirsdag den 26. april kl. 18.00 til 21.30. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Cafe Vendepunktet er et sted for ledige, sygemeldte, førtidspensionister, personer i fleksjob eller skånejob, som har brug for at få nye input i hverdagen og mødes med ligestillede. Foreningen har haft god succes med at hjælpe andre videre i deres arbejdsforløb, og der er afholdt velbesøgte foredrag.

Eleverne i Fredensborg Kommunes folkeskoler får flotte karakterer i deres afgangsprøver.

Men der er fortsat for mange unge i kommunen, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.